Breakfast at Benbulben Farmhouse B&B

Included with your room stay is a wonderful freshly cooked breakfast each morning!
 
The Benbulben Breakfast Room is in the conservatory area of the B&B which was added to the farmhouse when it was recently renovated. The breakfast room offers guests stunning views of Benbulben mountain and green fields sloping down towards Sligo bay.
 
Enjoy freshly brewed coffee and homemade scones while we cook you a hearty traditional Irish breakfast or some fluffy pancakes. The sausage and rasher is from our local butcher.
 
 

Breakfast Menu

Selection of breakfast cereals, yoghurts, juices and fresh fruit.
 
Toast, homemade brown bread and scones.
 
Traditional Irish Breakfast – Sausage, bacon, Benbulben Farm free-range eggs, pudding, mushrooms and tomatoes.
 
Traditional Veggie Breakfast – Tomato, eggs, baked beans, mushrooms & homemade potato cake.
 
Scrambled egg & smoked salmon.
 
Poached eggs served on toasted wholemeal brown bread.
 
Ham and mushroom omelette / or egg white omelette.
 
Homemade Pancakes served with a berry coulis.
 
Selection of herbal teas, breakfast tea, coffee or hot chocolate.
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Benbulben Farmhouse B&B,
Drumcliff,
County Sligo,
Ireland
F91 N727

Điện Thoại

+353 87 062 9229

Email

benbulbenfarmhouse@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 87 062 9229

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách